Svatba dávno není tak populární, jako bývala před lety. Až příliš mnoho párů raději žije společně, ale nejsou nesezdáni. Jaká je v tomto případě finanční pozice mezi partnery? Mají k sobě vyživovací společnost? Jak je to se jměním partnerů? Co se děje, dostane-li se jeden z partnerů do dluhů? Mají vůči sobě partneři daňové úlevy? Jak žádají o hypotéku nesezdaní partneři? Pojďme se podívat na rozdíly mezi manželstvím a partnerstvím v tomto ohledu.


Bez společného jmění
Pakliže nebyla uzavřena předmanželská smlouva o dohodě ohledně majetku a financí, platí v zásadě, že veškerý majetek, který manželé nabydou ve sňatku, jim patří rovným dílem. Stejná situace také platí, když se jeden z partnerů dostane do dluhů – i druhý partner musí splácet tento dluh. V tomto je partnerský život výhodou; nejste-li sezdáni, máte každý svůj majetek a každý svoje dluhy.

Vyživovací povinnost
Toto platí pouze u manželů; pakliže se jeden z nich dostane například i po rozvodu do tíživé finanční situace, druhý z páru je povinen ex-partnera finančně podpořit. Tato povinnost u nesezdaných párů neplatí.

Úlevy na daních
Pro nesezdané páry tato daňová sleva neplatí. Pouze manželé mohou na svého partnera uplatnit tuto slevu. Tato sleva se dá uplatnit v případě těžkého postižení partnera, nebo například při koupi či prodeji nemovitosti. Nejste-li svoji, daňové přiznání musí podávat každý sám za sebe.

Důchody a sociální dávky
Sociální dávky vycházejí z příjmů domácnosti – zde se počítají příjmy všech, kteří v domácnosti bydlí, nehledě na oddací list. Což znamená, že pokud váš partner vydělává více než je životní minimum, dávky nedostanete. Pakliže jeden z nesezdaných partnerů zemře, pozůstalá nebo pozůstalý nemůže počítat s vdovským nebo vdoveckým důchodem.

Hypotéka
Manželé musejí o hypotéku žádat společně, partneři se mohou rozhodnout, jestli budou žádat každý sám na sebe, nebo společně.