Původ tarotových karet je tajemný. Pro svět je znovu objevil a zpopularizoval v 18. století Antoin Court de Gobelín. Domníval se, že jsou jediným zachovaným dědictvím starověkého Egypta.
Jiné prameny uvádí, že hra je indického původu. Důležité symboly na kartách jsou schodné s atributy indických bohů. Kolem původu vznikají různé spekulace. Stopy mizí ve 13. století.
tarotové karty 
Starší jsou karty Velké arkády, kterých je 22, 56 karet Malé arkády prý vzniklo někdy ve středověku V takové podobě, jak ho známe dnes vznikl tarot někdy kolem roku 1600. Existuje množství výkladů tarotových karet a dají se použít na všechny oblasti lidského života. Musíme především zvolit správně svou otázku. Význam jednotlivých karet se odvíjí od toho, na kterou oblast se ptáme. Pro nezkušené je velmi obtížné porozumět a správně určitou kartu interpretovat Tarot je hra historická, důstojná a vážná. Její listy nešustí po hospodských stolech. K výkladu je nutné používat zásadně karty vlastní, ne půjčené, se kterými pracoval již někdo jiný. Moderní výklady jsou daleko opatrnější, citlivější. Prostě „hodnější“. Snaží se tazatele neděsit vidinou zmaru, katastrof a smrti. Spíše naznačuje ukončení něčeho starého, přežitého a nefunkčního. Aby byl vytvořen prostor pro něco nového.
 hrací karty
Velmi stručné představení karet velké arkády:
 ·         0 Blázen– je obrazem dítěte v nás, je-li to kladem či záporem neříká
·         I. Kouzelník – aktivní přístup k životu, chytrost, sebevědomí
·         II. Velekněžka – síla nevědomí, předtuch a instinktů
·         III. Vládkyně  – ztělesňuje nevyčerpatelnou sílu přírody, růst, vitalitu
·         IV. Vládce – civilizační omezování moci přírody, touha po jistotě a stabilitě
·         V. Velekněz – víra, důvěra, ochranná karta, příznivý průběh událostí
·         VI. Milenci – hluboká milostná zkušenost, ale i osudové rozhodnutí
·         VII. Vůz – krok v před, změna, touha po svobodě, radost z cesty
·         VIII. Síla – harmonie vědomých i nevědomých sil
·         IX. Poustevník – meditace, zpytování sebe sama
·         X. Kolo osudu – bezmoc, fatalismus, zkušenost po překonání překážek
·         XI. Spravedlnost – „jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá“
·         XII. Viselec – nepříjemnosti, pasivita, krize, osvobození po odhalení chyb
·         XIII Smrt – rozloučení, uvolnění, konec, prostor pro nový počátek
·         XIV. Mírnost – harmonie, vyrovnanost, umírněnost, klid
·         XV. Ďábel – symbolizuje „obrácenou stranu“, varování, výstraha
·         XVI. Věž – hroutící se jistoty, vytržení ze starých pořádků, změna
·         XVII. Hvězda – naděje, moudrost, vyšší poznání, dobré vyhlídky do budoucna
·         XVIII. Měsíc – předtuchy, sny, obavy, stavění vzdušných zámků
·         XIX. Slunce – radost, vitalita, důvěra, vítězství nad zlem a temnotou
·         XX. Soud – znovuzrození, osvobození, oproštění od nepodstatného
·         XXI. Svět – jednota, šťastný konec, harmonie, životní vztah