O tom, že vÄ›ci pÅ™ichází do módy a zase z ní vychází, není sporu. O tom slyÅ¡elo již snad každé malé dítÄ›, a týká se to nejen obleÄení, ale prakticky vÅ¡eho, co nás provází naším životem. Může se to týkat knih, filmů, ale také metod uÄení, stylů cviÄení, populárních diet, prakticky vÅ¡eho, co nás jen napadne. A aÅ¥ už jde o cokoliv, vždy se najde pomÄ›rnÄ› velké množství lidí, kteří se daného trendu okamžitÄ› chytí, bez ohledu na to, jak nesmyslný se může na první pohled zdát.

 

móda se týká už i dětí

 

Toto chování pozorujeme například i v tréninku psů v agility, kdy nÄ›kteří psi mají například zónové pÅ™ekážky hned nÄ›kolikrát pÅ™euÄované, podle toho, jaká metoda je zrovna v kurzu a považována za nejlepší. O tom, že to není ideální ani pro majitele, ani pro zvíře, asi není tÅ™eba hovoÅ™it.

 

Nejde tu vÅ¡ak jen o naÅ¡e domácí mazlíÄky. PÅ™iznejte se, kolikrát jste byli na nÄ›jakém filmu, protože byl populární, a to i pÅ™esto, že jste vÄ›dÄ›li, že zrovna ten daný žánr vám nesedí? To zažil s nejvÄ›tší pravdÄ›podobností každý z nás, a je otázkou, proÄ chceme obÄ›tovat peníze za nÄ›co, co nás nebude bavit a z Äeho nebudeme v podstatÄ› nic mít.

 

pózující model

 

Hlavní roli zde hraje naÅ¡e vrozená touha „jít s davem“ a příliÅ¡ se neodliÅ¡ovat. Jako každý sociální živoÄich totiž chceme být souÄástí skupiny, aÅ¥ už si to uvÄ›domujeme, nebo ne. A máme podvÄ›domý strach, že pokud se budeme odliÅ¡ovat, pak nás z ní vyÄlení a my budeme sami. Toto vyÄlenÄ›ní pak nejÄastÄ›ji probíhá ve formÄ› posmÄ›chu, což není nÄ›co, co by vÄ›tÅ¡ina z nás dobÅ™e snášela. Proto se radÄ›ji pÅ™izpůsobíme.

 

Je vÅ¡ak jasné, že toto rozhodnÄ› není ta správná cesta, zvláštÄ› ne v dneÅ¡ní dobÄ›, která oslavuje individualismus. MÄ›li bychom se snažit zůstat sami sebou. A pokud jde o naÅ¡i vrozenou obavu – ta je zbyteÄná. Přátelé a rodina, pokud nás mají opravdu rádi, se od nás neodvrátí jen proto, že nemáme urÄitý typ obleÄení, nebo protože jsme nevidÄ›li nÄ›jaký film. A pokud ano, pak to nebyli opravdoví přátelé – a na ty bychom se v nouzi spolehnout nemohli.