Že je pohyb zdravý, víme všichni. Ideální dobou, kdy se sportem začít, je už v raném dětství. Čím dříve – tím lépe. Ideální dobou je věk kolem šesti let. Dětem, které nastupují do základní školy, se otvírají možnosti zájmových kroužků či vstupu do sportovních oddílů. Volba by měla být v souladu se zaměřením a tělesnou zdatností každého dítěte. Ta bývá rozdílná. Proto je potřeba vyzkoušet, k čemu je talentované.

Plavecký kurz

Pro děti bývá v tomto věku jednou z nejoblíbenějších činností plavání. Takže začít v plaveckém oddílu je dobrá volba pro většinu šestiletých dětí. V kurzu se naučí různé plavecké styly a techniky. Plavání pod vodou patří mezi ty nejoblíbenější. V případě, že je bazén vybaven odrazovými můstky, vyzkouší si i skoky do vody. Ty je vedou nejen k obratnosti, ale i určitému stupni odvahy. A protože děti rády závodí, bývají pro ně závěrečné závody tou nejlepší odměnou. Dalším sportovním odvětvím, do kterého se mohou zapojit i malí školáci jsou míčové hry. Ty se dají provozovat nejen v tělocvičně, ale pokud počasí dovolí i venku na hřišti. Umožní dětem nejen spontánní pohyb, ale učí je rovněž spolupráci s ostatními hráči.

Míčová hra

Tento druh sportu nabízí dětem všestranný rozvoj. Který jim bude dobrým základem po celý život. Při volejbalu, basketbalu, florbalu či fotbalu. Dalším oborem, ve kterém děti mohou zdokonalit své pohybové schopnosti je gymnastika. Vhodná jak pro děvčata, tak chlapce. Základem tohoto cvičení je zdokonalení dovedností na gymnastickém nářadí. Žebřinách, kladině, švédské bedně. Díky odbornému vedení tu má každý gymnasta možnost zpevnit svalstvo, zvýšit obratnost, ale i tělo zkoordinovat a zrychlit jeho reakce. Pokud se podaří vystihnout u dítěte talent, umožní mu brzký začátek tréninků mnohdy pokračovat ve sportovní kariéře. A případně i reprezentovat v daném oboru i naši republiku. Ať už vyberete pro své dítě jakoukoliv sportovní aktivitu, určitě mu to přinese do života nezanedbatelné benefity. A při jejich provozování mnoho stejně založených přátel.