Před několika desítkami let bylo studium na vysoké škole velké privilegium. Dokonce dostat se na vysněnou střední školu byl již problém. Dnes je však doba jiná a v Česku je velice dobré to, že vysoké školy jsou často státní a tedy, když na nich studujeme předepsanou dobu, tak se nemusí platit školné. Tato skutečnost dává šanci i lidem z chudších rodin dostat kvalitnímu vzdělání a tedy i šanci mít lepší kariérní život.

lavice a židle

Avšak pro studium na vysoké škole je přece jen potřeba splnit několik podmínek. Je nutné mít ukončené středoškolské vzdělání a také je nutné splnit přijímací zkoušky. Každá vysoká škola mi přijímací řízení trochu jiné. U drtivé většiny z nich je nutno zaplatit administrativní poplatek při podávání přihlášky. Ten se každoročně nepatrně zvyšuje. Pokud se student hlásí na více škole, aby měl větší šanci přijetí na aspoň jednu, tak je to trochu finančně náročnější, ale důležité je to, že pouze jednorázově. Často se říká, že je to investice na celý život.

absolventka vysoké školy

Přijímací zkoušky mohou probíhat po přihlášení pouhou revizí průměru studenta. Dále je také možné absolvovat přijímací test, národní srovnávací zkoušky nebo dokonce talentové zkoušky. Proces který člověk musí absolvovat, aby se dostal na vysokou školu nemusí být vždy příjemný a možná i proto se určité procento studentů po dokončení maturitní zkoušky rozhodne na vysokou školu již nejít. Při vlastnictví maturitního vysvědčení se již velmi rozšiřuje kruh pracovních nabídek, které nejsou ani platově úplně k zahození oproti tomu, když má člověk pouze základní vzdělání. Mnoho lidé jde zkrátka radši pracovat a již získávat plný měsíční plat, aby si například mohli dovolit vlastní bydlení, auto a tak dále. To však nemusí být jediný důvod. Někteří zkrátka během střední školy zjistí, že učení je moc nebaví, jinými slovy, že nejsou učícími typy. Poté je pro ně pracovní smlouva jasná volba.