Jednou z povinností, které majitelé automobilů mají, je jeho udržování v dobrém technickém stavu. Jeho podrobná definice je dána zákonem, a její dodržování je hlídáno prostÅ™ednictvím pravidelných technických prohlídek. To, že se jich úÄastníme, si pak může v případÄ› potÅ™eby kdykoliv zkontrolovat policie.

 

Ta nás ovÅ¡em může zastavit a zakázat nám pokraÄovat v další jízdÄ› i potom, co naÅ¡e auto touto prohlídkou proÅ¡li, pokud náš vůz potÅ™ebnému technickému stavu neodpovídá. Můžeme se vÅ¡ak ptát, proÄ je zrovna na tuto vÄ›c dáván takový kontrast, zvláštÄ› když zde máme mnoho jiných vÄ›cí, které nás mohou pÅ™i řízení potkat. Existuje vÅ¡ak k tomu velmi dobrý důvod.

 

znaÄka maximální povolené rychlosti

 

Naprostá vÄ›tÅ¡ina technických závad ve vÄ›tší Äi menší míře snižuje ovladatelnost a Å™iditelnost vozidla, což je nÄ›co, co si nemůžeme dovolit. V nÄ›kterých situacích totiž musíme reagovat v podstatÄ› okamžitÄ›, a musíme si být stoprocentnÄ› jisti, že naÅ¡e auto zareaguje tak, jak potÅ™ebujeme, a že neselže v té nejménÄ› vhodné chvíli. Velmi snadno by nás to totiž mohlo stát i život.

 

Pak je tu také fakt, že v takovém případÄ› pÅ™edstavujeme nebezpeÄí i pro ostatní Å™idiÄe. Pokud nevíme, jak se naÅ¡e auto zachová, pak nemůžeme zaruÄit, že například najednou uprostÅ™ed dálnice nevypadne motor – a auto, které jede za námi, do nás pak narazí. To rozhodnÄ› není nÄ›co, co by kdokoliv z nás chtÄ›l.

 

dopravní nehoda

 

Dále je tu i otázka viditelnosti. Pokud nám například vypadávají svÄ›tla, pak nás může zvláštÄ› za zhorÅ¡ených svÄ›telných podmínek Å™idiÄ protijedoucího auta snadno pÅ™ehlédnout, případnÄ› nebude vÄ›dÄ›t, že se chystáme zpomalit. NaÅ¡i nepÅ™edvídatelnost ostatnÄ› zvyÅ¡ují také například nefungující blinkrová svÄ›tla.

 

Je tedy jasné, že nechat jet pod silnici auto, které není ve stoprocentnÄ› dobrém stavu, je velký hazard nejen se životy lidí v onom autÄ›, ale také se životy ostatních okolo. To je ostatnÄ› také hlavní důvod, proÄ je na to dáván v zákonÄ› takový důraz. ZvyÅ¡ování poÄtu dopravních nehod totiž nikdo nechce.